Iberystyka Logo NASZ INSTYTUT

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego jest jednostką Wydziału Neofilologii UW.

Działalność naukowa i dydaktyczna Instytutu odbywa się w ramach pięciu jednostek. Są to Zakład Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej oraz tworzące sekcję hispanistyczną Zakłady Historii i Kultury Hiszpańskiej i  Ameryki Łacińskiej oraz Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego wraz z Pracowniami Językoznawstwa Iberyjskiego i Dydaktyki Języków Obcych oraz Teorii i Praktyki Przekładu.

W toku studiów w Instytucie, tj. dotychczasowych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich prócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego, której poświęca się wiele uwagi i godzin dydaktycznych, nauczane są przedmioty takie, jak historia, geografia i literatura krajów hispano- i portugalskojęzycznych, literaturoznawstwo, dydaktyka, teoria i praktyka tłumaczenia i wiele innych. Od roku akademickiego 2007/08 prowadzony jest nabór na studia dwustopniowe, tj. trzyletnie studia licencjackie kontynuowane od roku akademickiego 2010/2011 w toku dwuletnich studiów magisterskich. Instytut bierze także udział w prowadzeniu studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii.